Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza, położnej na określony zakres czynności, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz wpis do rejestru pielęgniarek/położnych prowadzonego przez DOIPiP we Wrocławiu