UWAGA
INFORMUJEMY, ŻE W DNIACH 24-28 LIPCA ORAZ 14-18 SIERPNIA BIURO RADCY PRAWNEGO DOIPIP BĘDZIE NIECZYNNEUWAGA ABSOLWENCI
UPRZEJMIE INFORMUJEMY O DODATKOWYM TERMINIE POSIEDZENIA PREZYDIUM DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK   
   I POŁOŻNYCH, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 27 LIPCA 2017R
ABSOLWENTÓW PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA WNIOSKÓW Z DOKUMENTAMI  DO DZIAŁU EWIDENCJI  MIESZCZĄCEGO SIĘ W SALI NR 2 W SIEDZIBIE IZBY PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 50 WE WROCŁAWIU.UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W OKRESIE WAKACYJNYM, Z PRZYCZYN ORGANIZACYJNYCH 
DZIAŁ EWIDENCJI  ZNAJDUJE SIĘ W SALI NR 2, 
W CELU SKONTAKTOWANIA SIĘ Z DZIAŁEM EWIDENCJI PROSIMY O KONTAKT:
DROGĄ MAILOWĄ: rejestr2@doipip.wroc.pl
LUB pod  nr tel: 71/ 333 57 02 


UWAGA

ZMIANY W KSZTAŁCENIU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH OD 1 MAJA 2017SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYSTEMU MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH TUTAJ
KOMUNIKAT DLA ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W SPRAWIE PROWADZENIA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZA POŚREDNICTWEM SMK TUTAJ
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SMK DO POBRANIA TUTAJ
POTWIERDZANIE DANYCH PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH Z OKRĘGOWEGO REJESTRU PRZEZ OIPIP W RAMACH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO. PREZENTACJA DO POBRANIA TUTAJ
OPINIOWANIE WNIOSKÓW W SPRAWIE PODZIAŁU DODATKOWYCH ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANE PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE

Szanowni Świadczeniodawcy,

W związku z obowiązkiem uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane prze pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej , Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2016r. do 31.08. 2017r. po 1 sierpnia 2016r.

Wzór wniosku (do pobrania tutaj)

Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku (do pobrania tutaj)

1. Uchwała Nr 234/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017r. TUTAJ

2. Stanowisko Dolnośląskiej Rady Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu z dnia 26 września 2015 r. W sprawie opiniowania przez upoważnionych przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych sposobu podziału środków określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

https://www.doipip.wroc.pl/files_folder/Stanowisko9.PDF

3. Uchwała nr 200/2015/VI DORPiP we Wrocławiu z dnia 20.10.2015r. ws. zasad, organizacji i sposobu opiniowania wniosków w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne.

https://www.doipip.wroc.pl/files_folder/download_pl_import_Uchwala.PDF

4. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r. poz 1628).

https://www.doipip.wroc.pl/files_folder/D2015000162801.pdf

WAKACYJNA OFERTA PRENUMERATY
MAGAZYNU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
OGÓLNOPOLSKIEGO MIESIĘCZNIKA ZAWODOWO-ŚRODOWISKOWEGO
OFICJALNEGO CZASOPISMA NACZELNEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

ROCZNA: 90 zł
DWULETNIA: 160 zł

              

W MPIP co miesiąc znajdziecie Państwo:

-najaktualniejsze wydarzenia ważne dla naszego środowiska,
-materiały szkoleniowe dotyczące bezpieczeństwa pracy,
-standardy i modele pielęgnowania
-zasady prowadzenia dokumentacji medycznej i wzory dokumentów
-porady prawne, 
-doniesienia ze świata


Prenumeratorzy MPIP otrzymują bezpłatnie wszystkie wydania specjalne i plakaty instruktażowe. Mają również pierwszeństwo publikowania twoich artykułów na łamach pisma oraz szansę otrzymania cennych nagród rzeczowych np odzież medyczną, zegarki pielęgniarskie, poradniki zawodowe oraz sprzęt medyczny.

ZAPRASZAMY TAKŻE DO GRONA AUTORÓW MPIP - KONTAKT Z REDAKCJĄ mpip@nipip.pl

Redakcja przygotowuje na prośbę autorów zaświadczenia o publikacji w ogólnopolskim piśmie zawodowym do przedstawienia na uczelni i pracodwacy. MPIP znajduje się w bazie Index Copernicus (18,53pkt).
 
UWAGA
Zniżka dla studentów i emerytowanych pielęgniarek i położnych. Prenumerata roczna w specjalnej cenie 80zł

PUBLIKACJA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH DOTYCZĄCA PROBLEMÓW ŚRODOWISKA
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Z DNIA 12.05.2017R.  -  DO POBRANIA TUTAJUWAGA
UWAGA!!!
OD DNIA 01 MAJA 2017 R. ZMIANA ZASAD REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW DOIPiP WE WROCŁAWIU. Szczegółowe informacje w zakładce POMOC FINANSOWAZAPRASZAMY DO BEZPŁATNEJ CZYTELNI DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Znalezione obrazy dla zapytania ibuk libra logo

 Szanowni Członkowie DOIPIP we Wrocławiu

Uprzejmie informujemy i zachęcamy do rejestracji i skorzystania z bezpłatnego dostępu do wirtualnej platformy IBUK libra, całodobowej wirtualnej czytelni oferującej obszerny zbiór publikacji specjalistycznych, naukowych i popularnonaukowych./ WNIOSEK DO POBRANIA: TUTAJ
HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ROZDZIELENIA KOLEJNEJ RATY PODWYŻEK DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZA OKRES OD DNIA 01.09.2016 DO 31.08.2017R.   (do pobrania tutaj)