UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 02.11.2017R. BIURO DOIPIP WE WROCŁAWIU BĘDZIE CZYNNE DO GODZINY 15.00SPOTKANIE Z WICEMINISTER ZDROWIA W SIEDZIBIE NACZELNEJ IZBY PIELĘGNIAREK I  POŁOŻNYCH 11.09.2017R.
SZCZEGÓŁY SPOTKANIA: tutajWSZYSTKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE e-PUAPu ORAZ SMK ZAMIESZCZONE ZOSTAŁY W ZAKŁADCE MENU-SMK


Uprzejmie informujemy członków DOIPIP, którzy w systemie SMK złożyli wniosek o modyfikację uprawnień jako wniosek papierowy - niepotwierdzony E-PUAPEM, a nie złożyli jeszcze wersji papierowej w biurze DOIPIP, że w celu aktywowania konta SMK (służącego do zapisywania się na kształcenie podyplomowe) konieczne jest osobiste stawienie się w biurze DOIPIP (dział Ewidencji pokój nr 4) z dowodem osobistym w celu weryfikacji danych osobowych. Dopiero po niej następuje aktywacja konta.


W PRZYPADKU SKŁADANIA WNIOSKÓW O WYDANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI LUB PIELĘGNIARZA 
PROSIIMY O DOSTARCZANIE 2 ZDJĘĆ  O WYMIARACH 40/50 mm (jak do dyplomu) - DOTYCZY PIELĘGNIAREK I PIELĘGNIARZY
W PRZYPADKU POŁOŻNYCH ZDJĘCIA O WYMIARACH 25/30 mm OPINIOWANIE WNIOSKÓW W SPRAWIE PODZIAŁU DODATKOWYCH ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANE PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE

Szanowni Świadczeniodawcy,

W związku z obowiązkiem uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane prze pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej , Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2017r. do 31.08. 2018r. po 14 sierpnia 2016r wg przedstawionego poniżej wzoru przyjętego uchwałą nr 234/VII/2017 NRPiP w dniu 16 marca 2017r. 

Wzór wniosku zgodny z uchwałą NRPiP (do pobrania tutaj)

KOMUNIKAT DOLNOŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 25.07.2017R.

1. Uchwała Nr 234/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017r. TUTAJ

2. Stanowisko Dolnośląskiej Rady Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu z dnia 26 września 2015 r. W sprawie opiniowania przez upoważnionych przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych sposobu podziału środków określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

https://www.doipip.wroc.pl/files_folder/Stanowisko9.PDF

3. Uchwała nr 200/2015/VI DORPiP we Wrocławiu z dnia 20.10.2015r. ws. zasad, organizacji i sposobu opiniowania wniosków w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne.

https://www.doipip.wroc.pl/files_folder/download_pl_import_Uchwala.PDF

4. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r. poz 1628).

https://www.doipip.wroc.pl/files_folder/D2015000162801.pdf

UWAGA

ZMIANY W KSZTAŁCENIU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH OD 1 MAJA 2017SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYSTEMU MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH TUTAJ
KOMUNIKAT DLA ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W SPRAWIE PROWADZENIA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZA POŚREDNICTWEM SMK TUTAJ
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SMK DO POBRANIA TUTAJ
POTWIERDZANIE DANYCH PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH Z OKRĘGOWEGO REJESTRU PRZEZ OIPIP W RAMACH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO. PREZENTACJA DO POBRANIA TUTAJ
WAKACYJNA OFERTA PRENUMERATY
MAGAZYNU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
OGÓLNOPOLSKIEGO MIESIĘCZNIKA ZAWODOWO-ŚRODOWISKOWEGO
OFICJALNEGO CZASOPISMA NACZELNEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

ROCZNA: 90 zł
DWULETNIA: 160 zł

              

W MPIP co miesiąc znajdziecie Państwo:

-najaktualniejsze wydarzenia ważne dla naszego środowiska,
-materiały szkoleniowe dotyczące bezpieczeństwa pracy,
-standardy i modele pielęgnowania
-zasady prowadzenia dokumentacji medycznej i wzory dokumentów
-porady prawne, 
-doniesienia ze świata


Prenumeratorzy MPIP otrzymują bezpłatnie wszystkie wydania specjalne i plakaty instruktażowe. Mają również pierwszeństwo publikowania twoich artykułów na łamach pisma oraz szansę otrzymania cennych nagród rzeczowych np odzież medyczną, zegarki pielęgniarskie, poradniki zawodowe oraz sprzęt medyczny.

ZAPRASZAMY TAKŻE DO GRONA AUTORÓW MPIP - KONTAKT Z REDAKCJĄ mpip@nipip.pl

Redakcja przygotowuje na prośbę autorów zaświadczenia o publikacji w ogólnopolskim piśmie zawodowym do przedstawienia na uczelni i pracodwacy. MPIP znajduje się w bazie Index Copernicus (18,53pkt).
 
UWAGA
Zniżka dla studentów i emerytowanych pielęgniarek i położnych. Prenumerata roczna w specjalnej cenie 80zł

PUBLIKACJA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH DOTYCZĄCA PROBLEMÓW ŚRODOWISKA
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Z DNIA 12.05.2017R.  -  DO POBRANIA TUTAJUWAGA
UWAGA!!!
OD DNIA 01 MAJA 2017 R. ZMIANA ZASAD REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW DOIPiP WE WROCŁAWIU. Szczegółowe informacje w zakładce POMOC FINANSOWAZAPRASZAMY DO BEZPŁATNEJ CZYTELNI DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Znalezione obrazy dla zapytania ibuk libra logo

 Szanowni Członkowie DOIPIP we Wrocławiu

Uprzejmie informujemy i zachęcamy do rejestracji i skorzystania z bezpłatnego dostępu do wirtualnej platformy IBUK libra, całodobowej wirtualnej czytelni oferującej obszerny zbiór publikacji specjalistycznych, naukowych i popularnonaukowych./ WNIOSEK DO POBRANIA: TUTAJ