Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu
zaprasza do wzięcia udziału
w Konferencji "Postępowanie z raną przewlekłą", która odbędzie się 12.04.2018r we Wrocławiu
Szczegóły: TUTAJSzanowni Państwo,

Przedstawiamy opracowany w Instytucie Matki i Dziecka podręcznik 
"Standardy postępowania i metodyka pracy pielęgniarki szkolnej" do pobrania TUTAJ

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA O PIT-8C

Szanowni Państwo,

   Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu informuje, że nie będą wystawiane PITY-8C dla pielęgniarek i położnych, które w roku 2017 korzystały z nieodpłatnych kursów specjalistycznych, kwalifikacyjnych i szkoleń specjalizacyjnych organizowanych przez DOIPIP we Wrocławiu lub otrzymały refundację na kształcenie podyplomowe z Izby.
Podjęcie takiej decyzji było możliwe po ukazaniu się wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 maja 2017r sygn. akt II FSK/15 oddalającego skargę kasacyjną Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 08 stycznia 2015 sygn. akt I SA/GI 624/14 w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych, związanych z finansowaniem członkom Izby udziału w kursach szkoleniowych. Podobną ocenę zawiera również interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 22 grudnia 2017 0113-KDIPT2-3.4011.296.2017.3.MS. 
  Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu zwróciła się o interpretację indywidualną do Krajowej Informacji Skarbowej oraz o opinię do Kancelarii Doradztwa Podatkowego AFRO-TAX Sp. z o.o. w Warszawie, która to opinia również wskazuje, iż DOIPIP we Wrocławiu nie ma obowiązku składania PIT-8C wykazującej kwoty refundowane poszczególnym członkom Izby z tytułu obowiązkowego kształcenia podyplomowego przewidzianego w art 66 ust 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej tzn.;

1) szkolenie specjalizacyjne (specjalizacja)
2) kurs kwalifikacyjny
3) kurs specjalistyczny
4) kurs dokształcający

Rozszerzona informacja znajduje się w lutowym biuletynie "W CIENIU CZEPKA"
W ZWIĄZKU Z PODJĘCIEM WSPÓŁPRACY NRPIP ZE SZKOŁĄ ZDROWIA PUBLICZNEGO CENTRUM MEDYCZNEGO  KSZTAŁCENIA  PODYPLOMOWEGO W WARSZAWIE ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O WYPEŁNIENIE PONIŻSZEJ ANKIETY: 

Ankieta dot. wypisywania przez Pielęgniarki i Położne recept w ramach samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz w ramach realizacji zleceń lekarskich oraz prowadzenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. TUTAJ

SPOTKANIE ROBOCZE PRZEDSTAWICIELI PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Z MINISTREM ZDROWIA W SPRAWIE 
STRATEGII NA RZECZ ROZWOJU PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA 26.01.2018R.
szczegóły: TUTAJ
pismo MZ do NRPiP oraz OZZPiP w sprawie strategii: TUTAJ 
Strategia Rozwoju Pielęgniarstwa i Położnictwa: TUTAJ
Podobny obraz


regulamin: TUTAJ karta zgłoszenia: TUTAJ

ZAPRASZAMY DO BEZPŁATNEJ CZYTELNI DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Znalezione obrazy dla zapytania ibuk libra logo

Szanowni Członkowie DOIPIP we Wrocławiu

Uprzejmie informujemy i zachęcamy do rejestracji i skorzystania z bezpłatnego dostępu do wirtualnej platformy IBUK libra,całodobowej wirtualnej czytelni oferującej obszerny zbiór publikacji specjalistycznych, naukowych i popularnonaukowych./ WNIOSEK DO POBRANIA: TUTAJ


TERMIN BEATYFIKACJI PIELĘGNIARKI HANNY CHRZANOWSKIEJ


SZCZEGÓŁY DO POBRANIA TUTAJ
Szanowni Państwo,
Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych wraz z Katolickim Stowarzyszeniem Pielęgniarek i Położnych Polskich w dniu 28.04.2018r. organizuje pielgrzymkę autokarową do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach na uroczystości beatyfikacyjne pielęgniarki-Sługi Bożej Hanny Chrzanowskiej - zbiórka o godz. 4:30 przy Kościele Rzymskokatolickim pw. św. Antoniego - Aleja Jana Kasprowicza 26 we Wrocławiu. Wyjazd o godz. 4:45.
Zapisy prowadzone są w sekretariacie biura Izby pod nr tel. 71/ 333 57 02. 
Liczba miejsca ograniczona-decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowe informacje : Ewa Borowska ( KSPiPP) 698 658 332.

Zapraszamy!
ZAPOMOGA SOCJALNA DLA EMERYTÓW

DOIPIP we Wrocławiu uprzejmie informuje, że osoby odchodzące na emeryturę, rentę lub świadczenie przedemerytalne mogą ubiegać się o jednorazową bezzwrotną zapomogę socjalną w wysokości 500,00 zł.Zgodnie z regulaminem przyznawania zapomóg członkowie DOIPIP we Wrocławiu ubiegający się o zapomogę socjalną muszą złożyć:- wypełniony oryginalny druk wniosku- dołączyć kserokopię decyzji ZUS-u (zaświadczenie o przysługującym świadczeniu: emerytura, renta, świadczenie przedemerytalne)- wypełniony załącznik nr 6 (zaświadczenie o odprowadzaniu składki na rzecz DOIPIP we Wrocławiu co najmniej przez 2 lata przed uzyskaniem świadczenia czyli emerytury, renty, świadczenia przedemerytalnego)- wypełniony załącznik nr 4 (informacja podatkowa)- wypełniony załącznik nr 3 (podanie o dokonanie przelewu)Dokumenty należy pobrać z zakładki: POMOC FINANSOWA/ZAPOMOGA SOCJALNA/WNIOSEK

Wnioski rozpatrywane są w trzeci wtorek każdego miesiąca.

UWAGA!Wniosek należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od daty otrzymania decyzji z ZUS (data na dokumencie z ZUS)

SZANOWNI PAŃSTWO, KOLEŻANKI I KOLEDZY!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO SKORZYSTANIA Z NOWEJ MOŻLIWOŚCI NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ. JEŻELI CHCECIE BYĆ PAŃSTWO NA BIEŻĄCO INFORMOWANI O WSZELKICH AKTUALNYCH WIADOMOŚCIACH, TO PROSIMY O WPISANIE SWOJEGO ADRESU MAILOWEGO W OKNIE NEWSLETTERA. DZIĘKI TEMU BĘDZIEMY MOGLI PRZEKAZYWAĆ DO PAŃSTWA WSZELKIE AKTUALNE WIADOMOŚCI.

OPINIOWANIE WNIOSKÓW W SPRAWIE PODZIAŁU DODATKOWYCH ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANE PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE

Szanowni Świadczeniodawcy,

W związku z obowiązkiem uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane prze pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej , Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2017r. do 31.08. 2018r. po 14 sierpnia 2016r wg przedstawionego poniżej wzoru przyjętego uchwałą nr 234/VII/2017 NRPiP w dniu 16 marca 2017r. 

Wzór wniosku zgodny z uchwałą NRPiP (do pobrania tutaj)

KOMUNIKAT DOLNOŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 25.07.2017R.

1. Uchwała Nr 234/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017r. TUTAJ

2. Stanowisko Dolnośląskiej Rady Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu z dnia 26 września 2015 r. W sprawie opiniowania przez upoważnionych przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych sposobu podziału środków określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

https://www.doipip.wroc.pl/files_folder/Stanowisko9.PDF

3. Uchwała nr 200/2015/VI DORPiP we Wrocławiu z dnia 20.10.2015r. ws. zasad, organizacji i sposobu opiniowania wniosków w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne.

https://www.doipip.wroc.pl/files_folder/download_pl_import_Uchwala.PDF

4. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r. poz 1628).

https://www.doipip.wroc.pl/files_folder/D2015000162801.pdf