Kontakt

ADRES SIEDZIBY BIURA DOIPiP WE WROCŁAWIU
ul. Powstańców Śląskich 50   
53-333 Wrocław
NIP 896-10-03-222  
info@doipip.wroc.pl
www.doipip.wroc.pl

GODZINY PRACY BIURA DOIPiP WE WROCŁAWIU

poniedziałek, środa, czwartek – 08.00 – 16.00
wtorek – 08.00 – 17.00
piątek – 08.00 – 15.00


NUMER KONTA BANKOWEGO DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WE WROCŁAWIU BANK PEKAO SA O/Wrocław:

63 1240 6670 1111 0000 5641 0435

 

NUMER KONTA DZIAŁU KSZTAŁCENIA DOIPIP WE WROCŁAWIU BANK PEKAO SA O/Wrocław:

13 1240 6670 1111 0000 5648 5055

 

NUMER KONTA KASY POŻYCZKOWEJ DOIPiP WE WROCŁAWIU, BANK PKO BP IV ODDZIAŁ WROCŁAW:

56 1020 5242 0000 2702 0019 9224

 

NUMERY TELEFONÓW/ADRESY E-MAIL

 

Sekretariat DOIPiP Barbara Stryjewska 

info@doipip.wroc.pl  71/333 57 02, FAX 71/373 20 56

Przewodnicząca DORPiP Anna Szafran

annaszafran@doipip.wroc.pl  71/333 57 02

Wiceprzewodnicząca DORPiP Urszula Olechowska

urszula.olechowska@doipip.wroc.pl 71/333 57 10

wtorek: 6.30-15.30

środa: 6.30-15.30

Sekretarz DORPiP Danuta Musioł

danutamusiol@doipip.wroc.pl  71/333 57 04

Skarbnik DORPiP Jolanta Kolasińska

skarbnik@doipip.wroc.pl  71/333 57 05

wtorek: 8.00-16.00

środa: 8.00-16.00

Dyrektor Biura DOIPiP Dorota Pietrzak

dorotapietrzak@doipip.wroc.pl  71/333 57 00

Radca Prawny Marcin Dziki

radcaprawny@doipip.wroc.pl  tel. 785 930 294

poniedziałek: 12.00-16:00

środa: 12.00-16:00

Ewidencja Sabina Kalkowska

ewidencja@doipip.wroc.pl  71/333 57 09

Ewidencja Agata Szczecińska

ewidencja2@doipip.wroc.pl  71/333 57 11

Ewidencja Piotr Bielecki

ewidencja1@doipip.wroc.pl  71/333 57 11

Praktyki Zawodowe/Kadry Alicja Godawska

praktyka@doipip.wroc.pl  71/333 57 07

Księgowość Katarzyna Dąbrowa

ksiegowosc@doipip.wroc.pl  71/333 57 06

ksiegowoscdzk@doipip.wroc.pl  

Kasa Katarzyna Dąbrowa 71/333 57 06

poniedziałek: 10.00-15.00

wtorek: 8.00-13.00

środa: 10.00-16.00

czwartek: 8.00-13.00

Kierownik Działu Kształcenia  Krystyna Łukowicz-Domagalska

kierownikdzk@doipip.wroc.pl  71/333 57 12

Dział Kształcenia  Kinga Bartnicka

dzialksztalcenia@doipip.wroc.pl  71/333 57 08

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

rzecznik@doipip.wroc.pl  71/333 57 02  fax 373 20 56

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych

sad@doipip.wroc.pl  71/333 57 02

Inspektor Ochrony Danych Ewa Kamila Cecko

iod@doipip.wroc.pl  71/333 57 02

 

 

Back to Top
Skip to content